Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Emarine Bogusław Wałejko wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Warzymice 154/3, 72 – 005 Przecław, numer NIP: 955-124-00-87, numer REGON: 320128152, adres poczty elektronicznej: sklep@emarine.pl, numer telefonu: 535 627 463.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 195).

3. Dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres do korespondencji/adres dostawy: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego strony.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest w ramach konta po zalogowaniu a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@emarine.pl lub pisemnie na adres: Emarine Bogusław Wałejko, Warzymice 154/3, 72 – 005 Przecław.

6. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7. Administrator danych stosuje mechanizm plików Cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookies mogą być stosowane w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk (np. Google Analytics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej pod stronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

8. Sklep internetowy stosuje dwa rodzaje plików Cookies: pliki "sesyjne" (Session Cookies) oraz pliki "stałe" (Persistent Cookies).

9. Pliki Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10. Włączenie mechanizmu plików „Cookies” jest niezbędne do korzystania z usług sklepu, koszyka zakupów jak i panelu Klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

11. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

  •          Internet Explorer: link
  •          Google Chrome: link
  •          Opera: link
  •          Mozilla Firefox: link
  •          Apple Safari: link

12. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, proszeni są o wysyłanie pytań na adres e-mail: sklep@emarine.pl